Knowledge most come through action

Trainingen


Assertief communiceren op de werkvloer

In een workshop assertiviteit leren deelnemers beter en effectiever communiceren zowel met leidinggevenden, collega’s als met klanten. Tevreden klanten zijn over het algemeen ook trouwe klanten. Een open sfeer onder collega’s bevordert de werksfeer en geeft meer werkplezier.

Een goede en vlotte communicatie zorgt ervoor dat de behoeften van de partijen verwoordt worden en indien mogelijk op elkaar worden afgestemd. Het aanleren van de juiste communicatietechnieken volstaat evenwel niet. Een effectieve communicatie veronderstelt ook dat men durft en kan opkomen voor zichzelf maar tevens actief luistert naar collega’s en klanten.

Download meer informatie (.pdf)


Mind Mapping®

Mind Mapping® betekent letterlijk vertaald een map van gedachten. Het is een creatieve notitiemethode, die ontwikkeld werd door de Brit Tony Buzan. Onze traditionele manier van noteren heeft als nadeel dat ons menselijk brein onvoldoende wordt geprikkeld en bovendien worden deze nota’s slechts in beperkte mate in onze hersenen opgeslagen.

Breinvriendelijk notities nemen, is gebruik maken van die manier van noteren waarop uw brein het liefste leert namelijk niet lineair maar associatief, niet enkel met woorden maar ook met beelden, niet enkel zwart-wit maar gekleurd, niet met volzinnen maar met trefwoorden. Tijdens deze workshop leert men deze techniek toepassen is tal van scenario’s toepasselijk op de werkvloer.

Download meer informatie (.pdf)


Persoonlijke organisatie – Time management

Heb je soms ook het gevoel dat de tijd jou beheerst in plaats van dat je je eigen tijd beheert? Zou je ook liever hebben dat je tijd kunt bijmaken en dat een dag dubbel zoveel uren zou tellen? In deze steeds sneller doordraaiende maatschappij is een optimaal beheer van tijd een must.

Tijdens deze workshop verwerf je inzicht in jouw vele tijdrovers en leer je prioriteiten en concrete doelstellingen stellen. Je maak hierbij gebruik van een doeltreffende planning en agenda. Een praktische zelforganisatie en tot slot een efficiënte communicatie vormen de pijlers van jouw persoonlijke organisatie. Een inefficiënt tijdsbeheer leidt heel vaak tot onnodige stressverschijnselen en incompetent functioneren.

Download meer informatie (.pdf)


Snel en efficiënt lezen

Word je ook elke dag overstelpt met stapels informatie en heb je soms het gevoel dat jouw leesstapel steeds maar toeneemt in plaats van afneemt? Heb je ook massa’s mails, brieven, vakliteratuur, rapporten, kranten… te verwerken en neem je die dan mee naar huis om daar ‘rustig’ te kunnen lezen? Slaag je erin om dit dan ook te doen?

De workshop ‘Power Reading’ is een breinvriendelijke snellees methode met als doel de leessnelheid te verhogen, het leesbegrip te verbeteren en tot slot datgene wat men leest langer te onthouden. De leesvaardigheid wordt met een factor 3 verbeterd omdat zowel aandacht wordt besteed aan de leessnelheid (meer leesvoer), het leesbegrip (meer opname van wat men gelezen heeft), en de reproductie van het leesvoer.

Download meer informatie (.pdf)


Stress management

De prestatiegerichte, hectische maatschappij en de toenemende belasting leiden bij meer en meer mensen tot een “uit balans” geraken, het niet meer bereiken van onze optimale ‘flow’ toestand en kan uiteindelijk leiden tot burn-out. Het evenwicht tussen “positieve” uitdaging en “negatieve” stress komt hierdoor in het gedrang. Inzicht in stressoren, stresssignalen en het stressmechanisme zijn een eerste aanzet tot (preventief) stressmanagement en voorkomen van burn-out.

Het voortdurend op zoek gaan naar evenwicht en terug in balans komen is de essentie van een optimaal stressbeheer. Dit doet men door het verwerven van tal van emotionele, cognitieve en fysieke technieken en vaardigheden. Je leert de kracht van je eigen denken benutten en positief ombuigen. Relativeren, herstellen, humor, een gezonde geest in een gezond lichaam zijn hierbij sleutelbegrippen.

Download meer informatie (.pdf)


Presenteren

Ben je ook een van die mensen die af en toe een presentatie dient te geven, maar zich daar toch niet lekker bij voelt? Zoekt u steeds een ander slachtoffer om in jouw plaats die klus te klaren? Vind je presentaties geven wel uitdagend maar komt je boodschap niet echt over of vind je jezelf wat saai wanneer je voor een publiek komt te staan. Wel er is goed nieuws voor jou. Effectief presenteren is een vaardigheid die ook jij onder de knie kunt krijgen.

Tijdens deze workshop leer je een presentatie breinvriendelijk opbouwen, leer je informatie gevat, overtuigend en enthousiast overbrengen en blijf je je zenuwen de baas. Kortom je wordt een professionele spreker.

Download meer informatie (.pdf)


Zelfbewust op de werkvloer

Ontbreekt het je ook soms aan het nodige zelfvertrouwen en twijfel je aan je eigen capaciteiten en competenties? Een workshop “zelfbewust op de werkvloer” kan je hierbij helpen. Zelfvertrouwen en een gezonde dosis eigenwaarde zijn noodzakelijk om positief in het leven te staan, je beter in je vel te voelen en dit ook uit te stralen. Tijdens deze workshop leer je bewust te zijn van je eigen kwaliteiten, problemen te zien als uitdagingen en durf je opkomen voor je eigen mening. “What you think is what you get”.

Het geloof in eigen kunnen is noodzakelijk om assertief te durven zijn, te kunnen omgaan met weerstand van anderen en hen te beïnvloeden, je eigen gestelde doelen te bereiken, je ondernemingen te doen slagen.

Download meer informatie (.pdf)


Blijf burn-out de baas

Gelukkig gaan nog steeds veel mensen met plezier naar het werk en vinden daarin ook de nodige voldoening. Helaas is dit niet voor iedereen zo. Steeds meer mensen raken uitgeput en opgebrand. Een kleine 10 % van de beroepsbevolking krijgt te maken met deze ernstige vorm van uitputting. Het werk lijkt zinloos en men slaagt er niet langer in om opdrachten tot een goed einde te brengen. Men komt in een toestand van leegte, frustratie en lusteloosheid.

Deze workshop verschaft je inzicht in het fenomeen burn-out. Het leert je de uitlokkende factoren, kenmerken, symptomen en alarmsignalen herkennen. Je krijgt essentiële en praktisch bruikbare technieken aangereikt om burn-out te voorkomen, hem te overwinnen en herval te vermijden.

Download meer informatie (.pdf)


Peter- en meterschap – leren als levenslange competentie

Het vinden van nieuwe medewerkers is vaak een tijdrovende en dure aangelegenheid. Daarom is het belangrijk deze nieuwe medewerkers snel en efficiënt in te werken. Een ervaren medewerker (peter of meter) begeleidt die nieuwkomers tijdens hun eerste weken in de organisatie en daardoor kan de integratie- en het leerproces van de nieuwe medewerkers versneld worden en stimuleert men de productiviteit. 

Het goed inzetten van peters/meters leidt steeds tot een win/win/win situatie. Zowel de organisatie, de nieuwkomer als de peter/meter haalt er immers voordeel uit.

Download meer informatie (.pdf)